Het ‘Setterhok’, gastatelier

Na de verhuizing van het architectenburo naar Burdaard werd het stil op ons erf.
Wij zien graag dat de leegstaande atelierruimten gebruikt worden en nodigen daarom kunstenaars uit om er een tijd in te komen werken en wonen, eventueel met hun partners.
Te denken valt aan schilders, beeldhouwers, ontwerpers, componisten of schrijvers bijvoorbeeld.

Het gaat om twee gebouwen, samen ±140m2 groot: vroeger een setter- of poterhok (een soort kas waarin pootaardappeltjes ‘s-winters bewaard werden, met zolder) en een in ’79 nieuw gebouwde studio met vliering, onderling verbonden door een glazen galerij. Eventueel is er in de grote boerderijschuur ook ruimte voor beeldhouwwerk e.d. beschikbaar. Medegebruik van de werkplaats en erfruimte is bespreekbaar.

Er is een toilet, douche en een eenvoudige keuken met de nodige basic-uitrusting. De inrichting bestaat uit een stapel- en dubbel bed, losse matrassen, de nodige werktafels, stoelen en kunstvoorwerpen die desgewenst weggeborgen kunnen worden. ‘s-Winters staan er veel planten. De vertrekken worden centraal verwarmd. Draadloos internetten is mogelijk. Onze wasmachine staat ter beschikking.

Het Lauwersmeer (nationaal park) en de Waddenzee (werelderfgoed) liggen op fietsafstand, en zo ook de veerboten naar Ameland en Schiermonnikoog.
Het dorp Oosternijkerk biedt o.a. een supermarkt, groente- en fouragehandel.
De vestingstad Dokkum ligt 8km. van hier. Vandaaruit is er regelmatig openbaar vervoer.
Parkeerruimte genoeg op ons achtererf. Er loopt wel pluimvee dat soms verzorging vraagt.
De privacy ten opzichte van ons woonhuis is voldoende gewaarborgd.
De woon/werkruimten hebben een wijds vrij uitzicht over akkers op de kweldergronden van Dongeradeel.

Wij vragen een tegemoetkoming in de kosten van energiegebruik, onderhoud en verzekering van €100,= per week(deel) + €25,= voor een tweede of derde bewoner.
De gebruiksperiode is bespreekbaar.

Wees welkom, maar breng svp eigen linnengoed mee, meld eventuele gebreken en laat de gebouwen schoon en opgeruimd weer achter (wellicht met iets van het hier gemaakte werk?).

Zie voor meer foto’s: werk pagina 12.

“Setterhok”, studio for guests

After the move of the architect’s firm to Burdaard it became quiet on our yard. We would like to see the vacant studios in use and therefore invite artists to work and live there for a period of time, with or without partner. We think of painters, sculptors, designers, composers or writers and others.

There are two buildings, together ± 140 m², a former “setterhok” (a shed where seed potatoes were stored in winter, with an attic) and a new built studio with a loft, the two connected by a glass gallery. In the big shed of the farm there is room available for sculpting. Use of the workshop and the yard might be discussed.

There is a shower, a lavatory and a simple, equipped kitchen (basic). And furthermore one double and two single beds, spare mattresses, tables, desks, chairs and works of art which can be put away, if desired. Many potted plants are kept there in winter; there is central heating and wireless internet. Our washing machine is at your disposal.

The Lauwersmeer (National Park) and the Waddenzee (Unesco world heritage site) are within cycling distance and so are the ferries to the Frisian Isles of Ameland and Schiermonnikoog.
There is a supermarket in our village, Oosternijkerk.
The fortified old town of Dokkum is 8 kilometres from here. Public transport is available from Dokkum.
Plenty of parking space in our yard, used too by our fowl.
Privacy is guaranteed.
The working and living quarters have a full view of the fields on the saltings of Dongeradeel.

We ask a contribution to the costs of energy, maintenance and insurance of €100 p.p. per week + €25 for a second or third person.

Be our guest, but bring your own bed linen, and when you leave, please clean and tidy the rooms. You might leave behind a specimen of the work created here.

For more pictures, see page 12.

Adres:
Els Daan ‘Donia Sathe’
Ropsterwei 5, 9137 RH, Oosternijkerk, Friesland, Netherlands
Tel. +31 (0)519 242 262
E-mail: cemdaan@xs4all.nl