Burgerlijke staat:
– geboren 15 maart `39 op de Plasmolen gem. Mook en Middelaar.
– getrouwd `62 met mr. Els van Brink; vier kinderen `63/`64/`66/`67; tien kleinkinderen; poes, paard, parelhoenders en ander pluimvee.
– overleden 30 oktober `16 in Oosternijkerk.

Opleiding:
– gymnasium ß Deventer `50-`56.
– TU Delft Bouwkunde, afstudeerrichting Architectuur `57-`65.

Functies:
– dienstplicht Luchtmachtstaf `65-`67.
– ingenieursburo Civielco Leiden, medewerkend architect `67-`69 (o.a. VAD-kantoor Apeldoorn).
– architectenburo K.L. Sijmons A’dam, medewerkend architect `69-`71 (o.a. ziekenhuis Leyenburg den Haag).
– zelfstandig architect sedert `71.
HTS Leeuwarden, docent bouwkunde/schetsen/perspectief/ontwerpen `72-`88.
AVB Groningen, docent ontwerpen/constructieve vormgeving `78-`90, coördinator `88 en van `95 -`98 hoofddocent, daarna regelmatig gastdocent.
AVB Amsterdam, gastdocent `87, `89, `90, `91, `15
AVB Tilburg, gastdocent `88 .
AVB Arnhem, gecommitteerde `89, `90, `92.
AVB Maastricht, gecommitteerde `90.
AVB Rotterdam, gastdocent `92
– welstandscommissie provincie Friesland `84-`87, centrale commissie `88-`89.
– welstandscommissie stad Groningen `86-`92, voorzitter `91-`92.
– TU Delft, hoogleraar constructieve integratie, `90-`95.
– Fonds Beeldende Kunst en Bouwkunst, plv. lid commissie bouwkunst `90-`96.
– Berlage Instituut, gastdocent `91.
– jurylid kunstwerk Kuperusplein voor Stichting Heerenveen in Beeld `91.
– juryvoorzitter nationale scholenbouwprijs ICS/RGD `92.
– jurylid meervoudige opdracht Bibliotheek TUD `92.
– bestuurslid Stimuleringsfonds Architectuur WVC `92-`96.
– jurylid Rietveldprijs `93.
– jurylid meervoudige opdracht IBN-project Wageningen `93.
– adviseur Floriade Drenthe `93.
– jurylid paviljoenprijsvraag Stylos `93.
– bestuurslid Groninger Museum, `94-`96.
– jurylid stedenbouwprijsvraag kazerneterrein Zuidlaren `94.
– lid beoordelingscommissie renovatie Groothandelsgebouw Rotterdam `94.
– vakjurylid ‘mooiste gebouw’ Groningen ’95.
– supervisor uitbreidingsplan Duinterpen III Sneek sedert `96.
– forumlid Luxortheater Rotterdamse Kunststichting ’96.
– jurylid Merkelbachprijs Amsterdam `96/`97.
– jurylid verbindingsbrug Noorderdierenpark Emmen `97.
– coördinerend architect stradshart Alphen a/d Rijn `97-`12.
– lid qualityteam Oude Rijkswerf Willemsoord den Helder `97-`04.
– lid int. jury Architectuurjaarboek Vlaanderen `97.
– vestingarchitect Hellevoetsluis `98-`12.
– directeur/aandeelhouder GDArchitecten bv `00-`05
– jurylid BNA kubus `00
– lid selectiecommissie Jaar van de Boerderij `02
– jurylid BNA-prijsvraag Bartensbrug den Bosch `05
– deelnemer St. Nieuwe Kijk op Oude Dorpen (winnaar Harry de Vroome penning `06) met Els vd Laan, Sandra v Assen, Peter Karstkarel ’05;
– jurylid Homeruskwartier Almere ‘09
– jurylid ‘Energieke Restauratie’ Hanzehogeschool Groningen ‘12

Prijsvraaginzendingen:
– museum Centre Pompidou (met K.L. Sijmons) `71
– jongerenhuisvesting Kruisplein R’dam `81
– stadscentrum Hérouville-St.Clair `82
CIC Tête Défense Parijs (met Bonnema, Oom & Heeling) `83, vermelding.
– belastingkantoor Heerenveen `82 (met T.Karelse), 2e prijs
– studentenhotel Delft `85, vermelding
– stedenbouw Hoekstereind Leeuwarden `87, vermelding.
– Museumplein A’dam, met Karin Daan `88, vermelding.
– meervoudige opdracht Bonifaciusterrein Leeuwarden, gem. Leeuwarden `89, winnaar.
– Europees Patent Buro Leidschendam `89, 3e juryronde.
– publieksprijs Groningen `91, 1e prijs.
– Waagstraatproject Groningen (meervoudige opdracht, winnaar).
– Rechtbank Groningen, RGD (meervoudige opdracht, 2e).
– prijsvraag Berlijn-Luisenstadt / stadtbauambt Berlin `93.
– boerderetteprijsvraag BNA Friesland (inzendingen van 3 medewerkers, 1e en 2e prijs en eervolle vermelding)
– Akademie van Bouwkunst Groningen `94, 4e prijs.
– Chasséterrein Breda 600 woningen meervoudige opdracht in team Heymans `94.
ARK drijvend Fries architectuur centrum `98. 1e & 3e prijs.
– Ee-oevers Leeuwarden `99 3e juryronde
– Jubileumprijs Bouwhuis Noord `99, 1e prijs en twee eervolle vermeldingen
– stedenbouwkundig plan Groeseind-noord + ca. 250 woningen Tilburg / T.B.V. (meervoudige opdracht, 2e).
– Waterschapskantoor Wold & Wieden Meppel `98 (meervoudige opdracht, 2e).
– Gerechtsgebouw Zwolle `99 (meervoudige opdracht, winnaar).
CASLa Almere `00
– Friese architectuurprijs `00 2e prijs
– Natuurmuseum Ameland `04 (meervoudige opdracht, winnaar) BNA-gebouw van het jaar `10 genomineerd
– Architectuurprijs gem. Ede `07 nominatie

Deelname exposities:
– werk geselecteerd voor de jaarlijkse tentoonstelling/jaarboek van de Stichting Wonen, nu het Nederlands Architectuur Instituut in `84, `88, `89 , `90, `92, `95, `97, `98, `99, `00.
– ‘Friesche kunstenaars’ Zuidlaren `88 (meubels)
– ‘docentenwerk’ AVB A’dam `89.
– ’11 cities 11 nations’ Leeuwarden, paviljoen Nederland `90.
– ‘stadsmarkeringen’ Groninger Museum `90.
– ‘bouwen met verbeelding’ Leeuwarden `91.
GDA overzicht van werken in ‘de Kanselarij’ Leeuwarden `92.
– ‘tussen droom en daad’ Middelharnis `93.
– ‘de architectuur van de stad’ Groningen `93.
– ‘impuls & moment architectura van Groningen’ Jaroslav Fragner gallery Praag `94.
– ‘Gunnar Daan, tussenstand van een oeuvre’ NAI Rotterdam /CAS Groningen `95.
– ‘Lokale Ingrepen’ beeldententoonstelling ‘Rustenburg’: beeld ‘file’ Wirdum zomer `95.
– ‘het Betere Werk’ Welstandscommissie Hûs & Hiem `97;`98; `00; `01, `02.
– Museumgebouwen Nijmegen `99.
– Expo Sao Paulo `99.
– Genomineerden Vredeman de Vries prijs `02/`04
– ‘Open Stal’ expositie Oldeberkoop `04
– De architectuur van Leeuwarden `10
– Windturbines op de kwelder, schilderijen Dokkum `11